dissabte, 3 de desembre del 2011

Casa Macianet . Estrena distintiu de qualitat

Casa Macianet, tindrà catalogats els seus serveis i oferta amb espigues amb la nova distinció impulsada per la Generalitat de Catalunya i les associacions de Turisme Rural.
Per catalogar les cases, s'ha seguit uns criteris similars a la classificació hotelera (estrelles), pel que fa a estàndards de qualitat i serveis.
Així, els establiments rurals podran rebre , entre una i quatre espigues i quedaran classificats com a categoria bàsica (una), confort (dos), gran confort (tres), superior (quatre).
Aquesta classificació es fruit de un procés d'anàlisi de dos anys i mig.S'ha tingut en compte criteris com ara l'entorn de la casa i l'edificació, espais interiors i exteriors, mobiliari i dotació de la casa, condicions de comercialització, serveis als clients, activitats complementaries, culturals, de turisme actiu o d'agroturisme.
Les espigues seran de dos colors: marró per allotjaments d'agroturisme i verd per als rurals.
L'any passat es va fer entrega a una serie de cases de Catalunya. Aquest any seguint amb el projecte s'ens atorga a la resta ( en total unes 600 cases) el diploma acreditatiu . Serà presidit  l'acte d'entrega   per l'Hble. Francesc Xavier Mena, Conseller d'Empresa i Ocupació. Es celebrarà el dijous 15 de desembre de 2011 a l'Auditori de La Pedrera.
Casa Macianet  ha estat catalogat amb tres espigues.